Személyes adatok Illés pátriárkáról
1946-ban született a csehországi Hlukban.
Pappá szentelték 1972-ben.
Belépés a Nagy Szent Bazil-rendbe és rítusváltás 1991-ben. Teológiai doktorátus Prágában.
Dogmatika tanár (Eperjes, Szlovákia), katolikus püspök, 2009-ben kinevezték érsekké.
2011. április 5-én nevezték ki bizánci katolikus pátriárkává a Michael Osidach érsek vezette püspöki szinódus által megválasztott és kézbetétellel.”